മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി നാടിനൊപ്പം,നാട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം....നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വാര്‍ത്തകളും, വിശേഷങ്ങളും ഏതുമാകട്ടെ ഞൊടിയിടല്‍ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തുന്നു മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകളിലൂടെ.വാര്‍ത്തകള്‍ 9447817915 എന്ന നമ്പറില്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.

യോഗ്യത എട്ടാം ക്ലാസ്, കേരള പി എസ് സി ജോലി നേടാൻ അവസരം | KERALA P S C JOBS/LATEST JOB VACANCIES IN KERALA

യോഗ്യത എട്ടാം ക്ലാസ്, കേരള പി എസ് സി ജോലി നേടാൻ അവസരം | KERALA P S C JOBS/LATEST JOB VACANCIES IN KERALA

കേരള പി എസ് സി കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡിലെ ഫാം വർക്കർ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഒഴിവിൻ്റെ പേര് : ഫാം വർക്കർ

ഒഴിവ്: 3

യോഗ്യത: എട്ടാം ക്ലാസ്

പ്രായം: 18 - 40 വയസ്സ്

( SC/ ST/OBC തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 16,500 - 35,700 രൂപ

അവസാന തീയതി : മേയ് 18

നിയമന രീതി : നേരിട്ടുള്ള നിയമനം

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 055/2022 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മെയ് 18ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി പി എസ് സി പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക.

വിശദവിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

വെബ്സൈറ്റ് : CLICK HERE0/Post a Comment/Comments

മലയാളം ജോബ് & ടെക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്