മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി നാടിനൊപ്പം,നാട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം....നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വാര്‍ത്തകളും, വിശേഷങ്ങളും ഏതുമാകട്ടെ ഞൊടിയിടല്‍ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തുന്നു മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകളിലൂടെ.വാര്‍ത്തകള്‍ 9447817915 എന്ന നമ്പറില്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.

മനോവികാസിൽ ക്ലർക്ക് കം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

മനോവികാസിൽ ക്ലർക്ക് കം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്


കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ട കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനോവികാസ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ നടന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രോജക്ടിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ രണ്ടു ക്ലർക്ക് കം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ, ആവശ്യമുണ്ട്.

ഡിഗ്രി പാസായിരിക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നല്ല പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

മലയാളം DTP അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

വേതനം – നെഗോഷ്യബിൾ .

അപേക്ഷകൾ താഴെ പറയുന്ന ഈമെയിലിലോ വാട്സാപ്പിലോ അയയ്ക്കണം.

manovikas@gmail.com

9447160802

0/Post a Comment/Comments

മലയാളം ജോബ് & ടെക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്